Administrare Imobile

 

 Administrarea imobilelor este o activitate prin care proprietarul încredințează firmei de administrare imobilul său, astfel încât pe toată perioada planului de administrare, valoarea să fie sporită printr-o gestioare profesională a necesităților proprietarilor.

 

  

 

 Servicii oferite

  • Verificarea imobilului - a stării în care se află - la terminarea contractului de închiriere; 
  • Incasarea chiriei și gestionarea sumelor care se încasează de la chiriași, inclusiv plata facturilor (după verificarea acestora) la întreținere, apă, gaz, energie electrică, telefon fix, TV, Internet; plata impozitelor și plata taxelor către ANAF, Primărie, Administrație financiară; 
  • Virarea chiriei încasate de la chiriaș în contul Beneficiarului.

 

Servicii Opționale

  • Supravegherea lucrărilor de renovare sau reparații a imobilului;
  • Asigurarea de personal avizat, dacă este cazul - de exemplu, contabili sau avocați specializați;
  • Gestionare contracte de întreținere - pentru gaz, energie, apă/canal, Internet, TV;
  • Reprezentare interese proprietari față de terți si reprezentare fiscală;
  • Administrare documente, precum extrase CF și contracte, care atestă proprietatea imobilului;
  • Obținerea aprobărilor pentru modificarea contractelor de utilități necesare atunci când imobilele se închiriază persoanelor juridice;
  • Asigurarea imobilelor și demersuri pentru încasarea despăgubirilor - după caz.