Consultanta juridica imobiliara

Prin colaborare cu avocați ai Baroului București, ImoMina vă oferă servicii de asistență și consultanță juridică imobiliară.

  • Consultanţă în domeniul dobândirii şi înstrăinării de imobile;
  • Verificări ale titlurilor de proprietate (inclusiv privind istoricul dreptului de proprietate);
  • Verificarea regimului tehnic şi juridic al imobilului;
  • Verificarea regimului fiscal al imobilului;
  • Efectuarea formalităţilor legate de cartea funciară a imobilului, privind existenţa/inexistenţa sarcinilor ce grevează imobilul;
  • Redactarea, negocierea, revizuirea şi acordarea de consultanţă cu privire la antecontracte şi, contracte de vânzare-cumpărare, contracte de închiriere;
  • Reprezentarea şi asistarea clienţilor în faţa notarilor publici din Bucureşti privind încheierea şi autentificarea contractelor;
  • Redactarea de opinii legale, rapoarte şi memorii cu privire la situaţia juridică a imobilului;
  • Asistenţă juridică privind intabulări, rectificări şi notări în cartea funciară a imobilului;
  • Consultanţă juridică privind dezmembrămintele dreptului de proprietate.